ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Команда Центру психологічної діагностики і реабілітації Neuroflex щиро і відповідально запевняє вас в тому, що ми робимо і будемо робити все можливе, щоб конфіденційність нашого спілкування була на найвищому рівні.

Ми сприймаємо наше спілкування, як суто конфіденційне і таке, яке ні за яких обставин, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, не стане надбанням третіх осіб.

Наші співробітники, що мають доступ до конфіденційних даних, не співпрацюють з правоохоронними органами і підписують при прийомі на роботу зобов’язання матеріального характеру, які покладаються на них у разі витоку будь-якої інформації про наших клієнтів.

ФОП Орел Ольга Олегівна забезпечує конфіденційність персональних даних користувачів (далі – «персональні дані», «особиста інформація» або «особисті дані»), які можуть бути ідентифіковані будь-яким чином при використанні веб-сайту www.neuroflex.com.ua (далі – «Сайт») або при отриманні послуг у психологічному центрі (далі – «Послуги»).

Розпорядник зберігає за собою право змінювати дану Політику конфіденційності в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Будь-які зміни умов Політики конфіденційності будуть розміщені на даному Сайті і будуть дійсними з моменту публікації. Подальше отримання Послуг після внесення будь-яких змін в Політику конфіденційності означає беззастережне прийняття користувачем (клієнтом) таких змін.

1. Визначення

Розпорядник персональних даних («Розпорядник») – ФОП Орел Ольга Олегівна. Адреса: Україна, місто Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, будинок 15/17, офіс 19.

Сайт – веб-сайт за посиланням www.neuroflex.com.ua.

Користувач («Клієнт») – відвідувач сайту і отримувач послуг Розпорядника, суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Персональні дані – інформація, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

Інші терміни та визначення вживаються в цій Політиці у значеннях наведених в Законі України «Про захист персональних даних».

2. Загальні положення

Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі – «Політика») встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу і розголошення.

Розпорядник забезпечує конфіденційність персональних даних користувачів при використанні Сайту або при отриманні послуг у психологічному центрі.

Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом персональних даних регулюються цією Політикою та чинним законодавством України.

Використання Користувачем Сайту (оформлення онлайн-заявки, звернення в колл-центр, використання інших функцій Сайту) означає згоду з цією Політикою та умовами обробки персональних даних Користувача.

Розпорядник отримує Персональні дані від Користувача під час його реєстрації на сайті, оформленні онлайн-заявки, зверненні в колл-центр психологічного центру, використання форми зворотнього зв’язку. Персональні дані Користувача заповнюються (передаються) Користувачем особисто.

Передаючи персональні дані, Користувач підтверджує, що надає Розпоряднику безумовну і безвідкличну згоду (дозвіл) на безстрокову обробку цих даних та підтверджує, що досяг повнолітнього віку і є дієздатним. Користувач погоджується з тим, що Розпорядник має право на зберігання і обробку, в тому числі і автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до його персональних даних, зокрема збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу третім особам в тому числі по мережі Інтернет), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Користувачем.

Розпорядник зобов’язується не передавати особисті дані Користувача третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених умовами надання послуг, цією Політикою і нормами чинного законодавства України.

Розпорядник не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

Розпорядник зберігає за собою право змінювати цю Політику в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Будь-які зміни умов Політики будуть розміщені на Сайті і будуть дійсними з моменту публікації. Подальше отримання послуг після внесення будь-яких змін в Політику означає беззастережне прийняття користувачем (клієнтом) таких змін.

3. Персональні дані

Розпорядник обробляє Персональні дані, зокрема, номер телефону, прізвище, ім’я та по-батькові, e-mail, паспортні дані, які можуть знадобитися для надання послуг.

Розпорядник також зберігає і обробляє знеособлену загальну інформацію у вільному вигляді для підрахунку даних, таку як: IP-адреса, дата і час відвідування, тип і мова браузера, файли cookies, загальна кількість відвідувань Сайту, кількість відвідувань кожної сторінки Сайту, найменування провайдерів послуг доступу до мережі інтернет, які надають користувачам Сайту. Це потрібно для коректної роботи сайту, надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

4. Цілі (мета) обробки Персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

 • законності цілей (мети) і способів обробки персональних даних;
 • відповідності цілей (мети) обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
 • відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
 • неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

Розпорядник обробляє тільки ті Персональні дані Користувача, які необхідні для належного надання послуг психологічного центру.

Персональні дані, передані Користувачем під час використання Сайту надання послуг, обробляються в таких цілях (з такою метою):

 • для надання обраної Користувачем послуги;
 • для поліпшення якості послуг;
 • для інформування Користувача про зміни або доповнення до послуг;
 • для інформування Користувача про наявність будь-яких послуг, що надаються Розпорядником;
 • для оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування;
 • для здійснення маркетингових заходів Розпорядника;
 • для подачі претензії і надання відповідей на подані претензії;
 • для захисту прав і законних інтересів Користувачів і третіх осіб відповідно до чинного законодавства України;
 • для обміну з Користувачем інформацією і новинами;
 • для гарантування належної роботи Сайту, зокрема для відстеження збоїв чи вирішення проблеми, про які повідомляють Користувачі.

5. Передача Персональних даних

Розпорядник може передавати Персональні дані третім особам в обсязі, необхідному для досягнення цілей (мети) їх обробки. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Розпорядник надає доступ до Персональних даних тільки уповноваженим своїм працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності таких даних відповідно до вимог Розпорядника.

Сайт може містити посилання на інші інформаційні ресурси, сайти, мобільні додатки, і Розпорядник не несе відповідальності за їх політику конфіденційності або зміст.

6. Безпека та відповідальність

Розпорядник приймає всі можливі технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

Розпорядник використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту Персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, однак, не дивлячись на всі зусилля, Розпорядник не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Розпорядника та попереджає, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100%-у безпеку.

Розпорядник не несе відповідальності за точність і повноту Персональних даних або іншої інформації, наданої Користувачем або третіми особами.

Користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за надання недостовірних Персональних даних або використання персональних даних третіх осіб.

Розпорядник не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, яку Користувач надав третім особам.

Розпорядник не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач отримав від третіх осіб.

7. Зберігання та видалення Персональних даних

Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії Розпорядника стільки, скільки необхідно для досягнення цілей їх використання. Після цього, персональні дані підлягають видаленню.

Персональні дані Користувача також видаляються при бажанні самого Користувача на підставі його письмового звернення, з ініціативи Розпорядника без пояснення причин шляхом видалення Розпорядником інформації, розміщеної Користувачем та в інших випадках, передбачених законодавством України.

8. Права Користувачів

Користувачі мають право на підставі письмового запиту отримувати від Розпорядника інформацію, що стосується обробки його Персональних даних.

Користувачі мають право на підставі мотивованого письмового звернення на внесення змін в його персональні дані. Зміни також можуть бути внесені на підставі звернення інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних або відповідна зміну здійснюється згідно з приписом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або за рішенням суду, що набрало законної сили.

Користувачі користуються іншими правами, визначеними в Законі України «Про захист персональних даних».